วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

แพ้ท้องแทนเมีย - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

ฟังเพลงเก่า แท้ท้องแทนเมีย ขับร้องโดย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ